Wise Curtain

รับสมัคร์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ด่วน รับสมัคร์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 

 

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นผู้แทนจำหน่าย

  • สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าการส่งสินค้าและการชำระเงินได้
  • สามารถดูแลลูกค้าไดั้ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า
  • มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง (ต้องมียอดขายอย่างน้อย 2 เครื่องต่อเดือน)
  • สามารถส่งเอกสารในการสมัครได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่บริษัทไวซเคอร์เทนจำกัดได้กำหนด
  • แสดงข้อมูลสินค้าของทางบริษัทไวซเคอร์เทนจำกัดบนหน้าเว็บไซด์ของบริษัทท่าน( ถ้ามีเว็บไซด์ )
  • เมื่อได้รับสินค้าของทางบริษัทไวซเคอร์เทนจำกัดให้ผู้แทนจำหน่ายตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดพร้อมกับ ทดสอบเครื่องทุกครั้งก่อนนำส่งลูกค้า

 

ข้อกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย (อัตราค่าตอบแทน ต่อราคาสินค้า)

  • ตัวแทนจำหน่ายระดับ 1  ค่าตอบแทน 5%  สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่สามารถติดต่อประสานงาน และให้ข้อมูลลูกค้าได้
  • ตัวแทนจำหน่ายระดับ 2  ค่าตอบแทน 10%  สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ใช้งานเครื่องเป็น และสามารถติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้าได้
  • ตัวแทนจำหน่ายระดับ 3  ค่าตอบแทน 15%  สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ใช้งานเครื่องเป็น ดูแลและบริการลูกค้าและสามารถติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้าได้

 

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม และ ดาวนโหลด >> Click <<